top of page

Deniz Suyu Arıtma Projeleri

DESALİNASYON

Hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların kirlenmesi, küresel ısınma sebebi ile yağış rejimlerinin dengesizleşmesi gibi bir çok etken sebebi ile içme suyuna erişim her geçen sene daha da büyüyen bir sorun olarak dünya devletlerinin karşısına çıkmıştır ve deniz suyunun arıtılması ile içme suyu elde edilmesi (desalinasyon – desalination) bilhassa 1930’lardan itibaren temiz suya erişim zorluğu yaşayan ve deniz suyuna erişimi olan Suudi Arabistan gibi körfez ülkeleri ile beraber ortadoğu, afrika , avustralya gibi ülkelerin önemli bir çözüm metodu olarak ortaya çıkmıştır.

 

Desalinasyon veya deniz suyu arıtımı , kullanım ve içmesuyu elde etmek amacı ile deniz suyunun tuzdan ve diğer maddelerden arındırılması prosesidir.

Enka_DernaDesalination
Enka_SoussaDesalination

Enka - Derna & Soussa Desalinasyon Projeleri : Kaba ızgara - Döner Elek - Penstoklar temin edilmiştir.

Bugün dünyada temel olarak kullanılan 2 deniz suyu arıtma prosesi mevcuttur :
 

1.Membran ile arıtım

2.Termal (ısıl) arıtım

 

2012 verilerine göre , en temel membrane arıtım metodu olan Ters Ozmos (Reverse Osmosis:RO) dünyada %63’lük bir kullanım oranına sahiptir ve 1970’lerden beri verimlilik konusunda önemli aşamalar kaydedilmiştir.

 

Diğer yandan termal arıtım ise deniz suyunun kaynatılan veya buharlaştırılan deniz suyunun tekrar yoğunlaştırarak , içindeki maddelerden arıtılması prensibine dayanmaktadır.  Termal desalinasyon’da en çok kullanılan 2 metod ise Multi-Stage Flash Evaporation (MSF: Çok Kademeli Şok Damıtma) ve Multi-Effect Distillation (MED: Çok işlemli damıtma) ‘dur.

AQSEPTENCE BILFINGER BERGER GEIGER PASSAVANT

Mirfa Desalination Project Abu Dhabi

Abu Dhabi Mirfa Desalination Project :

Passavant Geiger Reference

AQSEPTENCE BILFINGER BERGER GEIGER PASSAVANT

Dünyada en çok uygulanan RO : Ters Ozmos prosesi temel olarak yanda izah edilmiştir.>>>>>>>>

 

Hangi metod deniz suyu arıtım prosesinde kullanılırsa kullanılsın, deniz suyu arıtım tesislerinin ilk prosesi ön arıtım veya mekanik arıtmadır. Bu aşamada tesise alınacak suyun kaba/katı/çerçöp gibi maddelerden ve ayrıca deniz anası / balık gibi canlılardan fiziksel olarak ayrılması gerekmektedir.

 

Bu fiziksel ayrıştırmanın, uzun süreli sorunsuz gerçekleştirilmes 2 temel çözüm ürün FORTRAM kapsamında bulunmaktadır:

1.AÇIK KANAL IZGARA SİSTEMLERİ

 

Daha yüksek kapasiteli tesislerde kullanılan açık kanal çözümlerinde, genelde temel konfigürasyon alttaki görselde izah edilmiştir. 2 veya 3 kademeli ızgaralama yapılan bu metodda sırası ile

Kaba Izgara – İnce Izgara, Drum Screen (Tambur) ve Döner elek (Travelling Band Screen ) veya MultiDisc Screen’ler kullanılmaktadır.

 

Adı AQSEPTENCE olarak değişen asıl adı ile PASSAVANT GEIGER, sahip olduğu 100+ senelik tecrübe ile mekanik ızgaralar konusunda 8000’inin üzerinde proje ve 40.000 adete yaklaşan montaj ile global olarak Pazar lideridir. Türkiye’de İSKİ tesislerinde halen (20+ senedir) çalışan ızgaraları ve son 15 senedeki enerji projelerinde kazanılan ARIZASIZ ve PROBLEMSİZ ızgara referansları ve ilave bilgi için lütfen bizimle temas edin.

Basic RO Process
RO process with Bar Screens
Open Intake Channel Layout

Temel ekipman çözümlerine ek olarak ilave dikkat edilecek hususlar :

 

-Söz konusu ızgaraların sorunsuz ve az bakım gerektirecek şekilde , tesis dizayn ömrü boyunca
işletilebilmesi.

-Dönemsel olarak patlama görülebilen deniz anası saldırıları gibi süreçlerde, bu tip deniz canlılarının filtrelenmesi esnasında ızgaraların söz konusu yüklere dayanarak yüksek emreamadalik sağlaması

-Artan çevresel hassasiyetler çerçevesinde, deniz suyu ile sisteme giren canlıların zarar görmeden tekrar denize gönderilebilmesi

-BALIK-SAVAR (Fish Repelling System)  sistemleri ile mümkünse balık gibi deniz canlılarının sisteme girmeden uzaklaştırılabilmesi

-Izgaraların çalışması esnasında aşınmanın az göründüğü bir dizayna sahip oması ve bu şekilde az yedek parça – az bakım ihtiyaçlarının olması

2.PASİF IZGARALAR (Passive Screens)

 

Pasif ızgaralar ise kapasitenin daha düşük olduğu (100.000 m3/gün ‘ e kadar)  ve/veya denizin sığ olduğu projelerde, deniz altına monte edilerek çalışan/dönen/motorlu bir akşama sahip olmadan tamamen pasif olarak suyun sisteme alındığı çözümlerdir.

Pasif ızgaraları genel olarak önemli avantajlar sunmaktadır :

-Çalışan/dönen/aşınan aksamı olmadığı için bakım-yedek parça gerektirmez, çok düşük işletme maliyetleri söz konusudur.

-Çok düşük su alma hızları sebebi ile deniz canlıları/pislik/debri  sisteme giremez (<0.15 m/sn)

-Kullanılan özel alaşımlar sayesinde midye/yosun gibi deniz canlılarının ızgara yüzeyinde tutunması engellenir. (Z Alloy)

-Düşük borulama / vana / elektrik aksamı kullanımı ve azalan maliyetler

-Esnek uygulama /çözüm imkanları sunulmaktadır

 

2014 yılında AQSEPTENCE (Passavant Geiger) bünyesinde dahil olan Johnson Screens ürünleri Pasif Izgaralar, kaynaklı Wedge-Wire ‘dan oluşan bir konstrüksiyona sahiptir ve “V” şekline sahip filtre ızgaralama profili düşük basınç kaybı ile yüksek kapasiteli su alımına imkan vermektedir.

Johnson Pasif Izgaraların sahip olduğu benzersiz dizayn detayı INTERNAL FLOW MODIFIER sayesinde, deniz suyu ızgara yüzeyi boyunca UNIFORM (düzenli) hızda ve rejim ile suyun filtrelenerek alınmasını sağlar.

 

Temelde 3 değişik model söz konusudur :

1.Single veya Drum Screen (S)

2.T Screen (T)

3.Half Screen (sığ deniz dibi profilleri için)

 

Akışkanın özelliklerine göre 304/304L , 316L, Duplex, Super Duplex, Z-Alloy ve CuNi70/30 gibi malzemelerden üretilebilmektedir.

 

Mecburi olmamakla berabe , uygulama lokasyonu şartları itibariyle yüksek miktarda debris/pislik söz konusu olan ve erişimi zor olan koşullarda, ızgaraların temizliğini yapmak için HYDROBURST sistemi de sunulmaktadır. Bu prensip olarak çok kısa bir sürede (bir anda) yüksek debide bir havanın ızgaralara doğru basılarak hattın ve ızgara yüzeylerinin temizlenmesini sağlamaktadır.

 

DİĞER EKİPMANLAR

 

Mekanik ön arıtmadan sonra , deniz suyu ana prosese yönlendirilir ve buralarda kullanılan alttaki ürünler de ürün yelpazemizde bulunmaktadır :

 

High Pressure (Multi-Stage) Pompalar (Duplex, Super Duplex gibi malzemelerden)

 

Dik (Vertical ) deniz suyu pompaları

 

Büyük çaplı kelebek vanalar (Lastik Kaplı veya Duplex-Super Duplex-Aluminium Bronze gibi malzemeler ile )

 

Dual Plate Çek  veya Nozzle(non-slam)  çek vanalar (Duplex-Super Duplex-Aluminium Bronze gibi malzemeler ile)

 

Küresel Vanalar (Duplex-Super Duplex-Aluminium Bronze gibi malzemeler ile)

 

Metal veya Lastik Kompensatörler

Passive Screen Solution
Passive Screen , Dual Modifier , Z-Alloy
Drum Screen , Tambur Izgara
500 items 6in ANSI 600 in permanent operation One cycle per minute = 1 Million moves per year! High corrosive salt water service Maintenance free since 2004!
bottom of page