top of page

Günümüzde güvenilir ekipman sağlamak önemli olduğu kadar hız ve komple çözümler sunmak da önemli parametreler. Bir enerji santralı söz konusu olduğunda veya gübre tesisi söz konusu olduğunda, su-buhar-kondens – özel kimyasallar gibi bir çok akışkan için vanalar, kontrol vanaları , kompensatörler, kondenstoplar, pompalar, vb. gibi bir çok ekipman gerekmekte;

Bunların zamanında ve güvenilir kaynaklardan ekonomik bir çerçevede temini ise bu projelerin can damarını oluşturmaktadır.

 

Fortram bu düşünce ile bir projedeki vana ve kontrol vanalarının %90 civarında miktarına (nitelik ve nicelik olarak) çözümler sunabimektedir.

 

Diğer yandan,

-Her tip kompensatör

-Her tip kondesntop

-Özel, asit pompaları , büyük ve HP pompalar konusunda da çalışmalar yürütmektedir.

Projelerinizdeki Vana - Kontrol Vanası - Kompensatör - Kondenstop - Pompa vb. gibi tüm mekanik ekipmanlar için bizimle temas ediniz.

Paket Çözüm Olanakları

paket_cozum
paket_coozum01
paket_cozum02
bottom of page