Günümüzde güvenilir ekipman sağlamak önemli olduğu kadar hız ve komple çözümler sunmak da önemli parametreler. Bir enerji santralı söz konusu olduğunda veya gübre tesisi söz konusu olduğunda, su-buhar-kondens – özel kimyasallar gibi bir çok akışkan için vanalar, kontrol vanaları , kompensatörler, kondenstoplar, pompalar, vb. gibi bir çok ekipman gerekmekte;

Bunların zamanında ve güvenilir kaynaklardan ekonomik bir çerçevede temini ise bu projelerin can damarını oluşturmaktadır.

 

Fortram bu düşünce ile bir projedeki vana ve kontrol vanalarının %90 civarında miktarına (nitelik ve nicelik olarak) çözümler sunabimektedir.

 

Diğer yandan,

-Her tip kompensatör

-Her tip kondesntop

-Özel, asit pompaları , büyük ve HP pompalar konusunda da çalışmalar yürütmektedir.

Projelerinizdeki Vana - Kontrol Vanası - Kompensatör - Kondenstop - Pompa vb. gibi tüm mekanik ekipmanlar için bizimle temas ediniz.

Paket Çözüm Olanakları

paket_cozum
paket_coozum01
paket_cozum02