top of page
Gold_Mine.jpg

Enerji Üretimi Uygulamaları

Hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların kirlenmesi, küresel ısınma sebebi ile yağış rejimlerinin dengesizleşmesi gibi bir çok etken sebebi ile içme suyuna erişim her geçen sene daha da büyüyen bir sorun olarak dünya devletlerinin karşısına çıkmıştır ve deniz suyunun arıtılması ile içme suyu elde edilmesi (desalinasyon – desalination) bilhassa 1930’lardan itibaren temiz suya erişim zorluğu yaşayan ve deniz suyuna erişimi olan Suudi Arabistan gibi körfez ülkeleri ile beraber ortadoğu, afrika , avustralya gibi ülkelerin önemli bir çözüm metodu olarak ortaya çıkmıştır.

 

Desalinasyon veya deniz suyu arıtımı , kullanım ve içmesuyu elde etmek amacı ile deniz suyunun tuzdan ve diğer maddelerden arındırılması prosesidir.

P O W E R

Enerji

Bugün dünyada temel olarak kullanılan 2 deniz suyu arıtma prosesi mevcuttur :
 

1.Membran ile arıtım

2.Termal (ısıl) arıtım

 

2012 verilerine göre , en temel membrane arıtım metodu olan Ters Ozmos (Reverse Osmosis:RO) dünyada %63’lük bir kullanım oranına sahiptir ve 1970’lerden beri verimlilik konusunda önemli aşamalar kaydedilmiştir.

 

Diğer yandan termal arıtım ise deniz suyunun kaynatılan veya buharlaştırılan deniz suyunun tekrar yoğunlaştırarak , içindeki maddelerden arıtılması prensibine dayanmaktadır.  Termal desalinasyon’da en çok kullanılan 2 metod ise Multi-Stage Flash Evaporation (MSF: Çok Kademeli Şok Damıtma) ve Multi-Effect Distillation (MED: Çok işlemli damıtma) ‘dur.

AQSEPTENCE BILFINGER BERGER GEIGER PASSAVANT

AQSEPTENCE BILFINGER BERGER GEIGER PASSAVANT

Dünyada en çok uygulanan RO : Ters Ozmos prosesi temel olarak yanda izah edilmiştir.>>>>>>>>

 

Hangi metod deniz suyu arıtım prosesinde kullanılırsa kullanılsın, deniz suyu arıtım tesislerinin ilk prosesi ön arıtım veya mekanik arıtmadır. Bu aşamada tesise alınacak suyun kaba/katı/çerçöp gibi maddelerden ve ayrıca deniz anası / balık gibi canlılardan fiziksel olarak ayrılması gerekmektedir.

 

Bu fiziksel ayrıştırmanın, uzun süreli sorunsuz gerçekleştirilmes 2 temel çözüm ürün FORTRAM kapsamında bulunmaktadır:

Abu Dhabi Mirfa Desalination Project :

Passavant Geiger Reference

Basic RO Process

1.AÇIK KANAL IZGARA SİSTEMLERİ

 

Daha yüksek kapasiteli tesislerde kullanılan açık kanal çözümlerinde, genelde temel konfigürasyon alttaki görselde izah edilmiştir. 2 veya 3 kademeli ızgaralama yapılan bu metodda sırası ile

Kaba Izgara – İnce Izgara, Drum Screen (Tambur) ve Döner elek (Travelling Band Screen ) veya MultiDisc Screen’ler kullanılmaktadır.

 

Adı AQSEPTENCE olarak değişen asıl adı ile PASSAVANT GEIGER, sahip olduğu 100+ senelik tecrübe ile mekanik ızgaralar konusunda 8000’inin üzerinde proje ve 40.000 adete yaklaşan montaj ile global olarak Pazar lideridir. Türkiye’de İSKİ tesislerinde halen (20+ senedir) çalışan ızgaraları ve son 15 senedeki enerji projelerinde kazanılan ARIZASIZ ve PROBLEMSİZ ızgara referansları ve ilave bilgi için lütfen bizimle temas edin.

RO process with Bar Screens

Cyanide Extraction Plant (tailing)

Electrowinning

Filter Pumps

Filter Pumps (vaccuum or press)

Flotation Cell or Column

Leaching

Primary Cyclone

Primary Milling

Process Water

Roaster / Autoclave

Secondary Cyclone

Secondary Milling

Tailing Thickener

Tailings

Thickener

bottom of page