top of page

Rafineri Uygulalamaları

F  C  C

Kimyasal  proses  endüstrisinin  girdisi  olan  petrolün  damıtılarak  çeşitli  ürünlere  ayrıştırılması   rafinerinin  en  önemli  bölümü  olan  FCC’de  gerçekleşmektedir. Bu açıdan bakıldığında FCC ünitesi sanayii için büyük önem arzetmektedir.

Dünya  çapında  FCC,  modern  rafinerinin  en  önemli   bölümlerinden       birisidir. FCC ünitesi, düşük değerli ham petrol ürününü , daha yüksek değere sahip benzin, LPG gibi hafif ürünlere çeviren (veya parçalayan) rafinerinin en önemli dönüşüm birimidir.60 sene evvel başlayan bu uygulama, bugün dünya üzerinde 400  uygulama noktasına sahip olmakla beraber sürekli gelişim göstermektedir.

fcc01.jpg

Fluid                  Catalytic            Cracking

Dünyada 400'ün üzerinde FCC Ünitesi mevcuttur.

FCC_illus.jpg

Dakikada yaklaşık 50 ton katalisti sirküle eden bir FCC ünitesini 4-5 sene boyunca sürekli kesintisiz işletmede tutmak büyük önem arz etmektedir. Bir FCC ünitesinin bakım maliyeti 10 milyonlarda dolar bedele mal olduğu için bu süreyi azami uzatmakta önemli bir konudur.

Dünyada FCC teknoloji lisansör firmaları sınırlıdır :
 

    KBR (Kellogg)

    UOP -

    Axens/IFP

    Shell Global Solutions

    Foster Wheeler

 

FCC, uygulama doğası gereği YÜKSEK SICAKLIK (800 dereceye kadar) ve Erozif-Korozifbir uygulamadır. Bu şartları düşününce dizaynı kötü, yanlış malzeme seçilmiş mekanik ekipman seçimleri FCC işletme sürdürülebilirliğine sekte uğratabilmektedir.

FCC ünitelerinde, bu uygulamaya özel ekipmanlar kullanılmakla beraber, dizaynları proses şartlarına uygun, ve ilgili lisansörlerden direk veya endirek onaylı olması tercih edilmektedir.

 

Ana kalemler olan

-              Single Plate Slide Valves

-              Fractionator Isolation Valves

yanında,

-              Double Plate (Double Disc)  Slide Valves

-              Flue Gas Butterfly Valves

-              Gas Diverter Valves

-              Goggle Valves

-              Plug Valves

Ayrıca

-             Lift Plug Vanalar

-             Switch valves

-             Blow-down valves
 

Vana çözümleri yanında, KOMPENSATÖR (Expansion Joints) çözümleri de FCC'lerde önemli bir uygulama alanı bulmaktadır.
FCC’de maruz kaldıkları yüksek sıcaklık, yüksek basınç, büyük hareketler ve aşırı agresif akışkan sebebiyle kompensatör tekniğinin en üst seviyesidir. UOP, ExxonMobil, KBR, Lummus gibi lisansör firmaların talep ve uygulamalarına yönelik çözümler sunabilmektedir.

Restrained Universal, Gimbal, Hinged ve Pressure Balanced (köşe ve doğrusal tip) gibi dizayn tipleri 3 ana grupta sınıflandırılmaktadır :

*     Hot Wall

*     Cold Wall

*    Kaplamasız (unlined)

Kullanılan körükler (bellow) tek katman veya çok katmanlı olabilir.

fcc_slide.jpg
SinglePlate_GateValve.png
WedgewithinWedgeGateValve.png
Innocon.png
tied-universal-fccu-expansion-joint-for-
gallery-13-large.jpg
fccu-expansion-joint-for-refinery-large.
bottom of page