top of page

Amonyum Nitrat Uygulamaları

Amonyum Nitrat (AN) (NH4)(NO3) , gübre ve patlayıcı maddeler üretimi için temel bir üründür. Saf AN  169°C’de erir ve 180°C’de çözünmeye başlar. Çözünme işlemi ölümcül patlama risklerini de içerir.
 

Bazı ölümcül Amonyum Nitrat patlama vakaları :

 

*West Fertilizer Company(Batı Gübre Tesisi) , Teksas, 17 Nisan 2013 : 14 ölü, 180 yaralı

*Oslo, Norveç’de bombalama, 22 Temmuz 2011 : 8 ölü, 10 yaralı

*Ryongchon, K.Kore’de Tren kazası, 22 Nisan 2004 : 161 ölü, 1300 yaralı, 8000 ev ya kullanılamaz hale    geldi ya da ağır hasar aldı.

*AFZ Gübre Tesisi Toulouse, Fransa , 21 Eylül 2001 : 31 ölü , 1000 yaralı

*Oklahoma Şehri Bombalanması, 19 Nisan 1995 : 168 ölü

Amonyum Nitrat pompalanması zorlu bir uygulamadır. Kullanılan pompa, Amonyum Nitrat eriyiğinin sıcaklığını   çözünme sıcaklığının üstüne çıkarmaması gerekir, pompa’nın bir arızasında dahi . Dahası organik maddenin (örneğin salmastra) bulunması bile önlenmelidir.

 

Ayrıca, Amonyum Nitrat uygulamalarında kullanılan pompalar mümkün olduğu kadar basit olmalıdır,

 Esas olan pompa  en üst seviyede gerçek emniyetli olmalı  ve asgari bakım ihtiyacı göstermelidir.  

 

BUNGARTZ’ın özellikle Amonyum Nitrat için dizayn edilmiş pompaları, işletmeye Amonyum Nitrat üretim prosesinin KONTROLünde, supervizyon ve bakım masraf ve ihtiyacını asgariye indirip YÜKSEK EMNİYET sunarak  büyük yarar sağlayacaktır. BUNGARTZ’ın GÜVENLİ AMONYUM NİTRAT POMPALARIN üretiminde 40 yılı aşkın tecrübesi vardır.

EMNİYET

 

Salmastra :

Bungartz pompaları genel olarak HİDRODİNAMİK MİL SIZDIRMAZLIĞINA (HMS) sahiptir. Bu dinamik salmastra sistemi fanın arka kanatları vasıtası ile çalışır veya fazla emme basıncına sahip olduğu durumlarda da fanın arkasına konan ilave sızdırmazlık fanı ile çalışır.
 

Amonyum Nitrat eriyiğini basmak için kullanılan santrifüj kuvvetler işletme esnasında mil alanının kuru kalması için de kullanılmaktadır. (Hidrodinamik mil sızdırmazlığı hakkında ilave bilgi için lütfen tıklayın)
 

Mekanik Salmastra veya Yumuşak Salmastra (gland packing) gibi klasik manada mil salmastrasına işletme esnasında GEREK OLMAZ.

Amonyum Nitrat uygulamalarında Mekanik Salmastra veya Yumuşak Salmastra’nın kullanımından KAÇINILMALIDIR, çünkü bilhassa pompa arızası veya proses hatasında (kuru çalışma şartları gibi) SICAKLIK ARTIŞINA sebep olabilirler.

AFZ Tesisindeki patlamadan sonra oluşan KRATER , ayrıntılı rapor için tıklayın.

UMOR Serisi 

Pompa Kesiti 

Sirkülasyon Bağlantısı &

Seal Expeller 

Pompa duruşa geçtiğinde , Hidrodinamik mil sızdırmazlığı tabii ki devre dışıdır ve sızdırmazlık sağlayamaz. Sadece bu durumda mil salmastrasına ihtiyaç duyulur.

Amonyum Nitrat uygulaması için, Bungartz özel bir özel salmastra kullanmaktadır ve bu pompa duruşdayken mekanik olarak aktif hale geçer. İşletme esnasında ise SÜRTÜNME OLMADAN çalışır. (Bu şekilde ısı artışı söz konusu değildir)

BUNGARTZ her nekadar hidrodinamik mil sızdırmazlığı mucidi ise de Amonyum Nitrat Uygulamaları için

Hidrodinamik mil sızdırmazlığı ile pompa temin eden tek firma değildir, fakat özel bir sirkülasyon hattı (Type UMOR) kullananan ve pompanın içinden minimum bir geçiş sağlayarak prosesin herhangi bir yerinde bir blokaj olduğunda ısı yükselişini önleyen tek pompa üreticisidir

 

İşletme esansında küçük su ilaveleriyle yıkama (flushing) (santrifüj regülatörlü yatay pompalarda)

Pompanın arka alanında Amonyum Nitrat konsantrasyonunun artışı engellenir.

 

 (Dik pompalarda da, sürekli kuru çalışabilen yataklar ve manyetik kaplin sayesinde ıslak ve kuru montajlı opsiyonlar da mevcuttur. Pompanın ıslak kısmı, tamamiyle yatak ve salmastra ünitesinden bağımsızdır.

 

İzleme :


BUNGARTZ Amonyum Nitrat pompalarının izlenmesii KOLAY ve MASRAFSIZDIR.

 

BUNGARTZ pompalar GERÇEK EMNİYETLİ pompalardır. Sızdırmazlık tamamen FİZİK KURALLARI ile sağlanır. Duruş süresince sızdırmazlık SÜRTÜNMESİZDİR ve yine FİZİK kuralları temeldir. Bu nedenle sadece pompa içindeki Amonyum nitratın sıcaklığı izlenmelidir. Bunun için de Bungartz, pompaları ısı sensörleri için bağlanacak şekilde teslim eder.

 

Bungartz pompaların isteğe ugun dizaynı sayesinde vibrasyon ve duruş süresince izleme düzeni pompa ile beraber sağlanabilir.

 

 

Kristalleşmenin önlenmesi :

 

Pompalar durduğunda, genellikle pompalarda halen belirli miktarda Amonyum Nitrat bulunabilir.

Şayet Amonyum Nitrat 169 oC ‘ın altına inerse KRİSTALLEŞİR. Pompa tekrar çalışmadan bu kristallerin temizlenmesi gerekir veya Amonyum Nitrat soğumadan kalan akışkanın boşaltılması gerekir.

Bungartz Amonyum Nitrat yatay pompalarını, stop ettikten sonra temizlik ve drenaj işleminin kolayca yapılabilmesi için özel boşaltma vanası + buhar portları ile beraber teslim eder. Alternatif olarak pompalar ISI CEKETLİ olarak da temin edilebilir.

 

Bakım :

 

Amonyum Nitrat’da  kullanılan BUNGARTZ pompaların neredeyse HİÇ aşınan parçası yoktur. YUMUŞAK SALMASTRA sadece duruşda görev yaptığı için, pompanın çalıştığı sürece hiç aşınmaya uğramaz.

 

Yataklar periyodik ilave yağlamaya ihtiyaç duyar ve bunlar  ki 32000 SAAT işletme için tasarlanmışlardır. Bu sebeple yataklar ancak 3.5 sene SÜREKLİ İŞLETMEDEN sonra değişime ihtiyaç duyar. Bu yataklar yerel olarak da temin edilebilecek standart ürünlerdir.

 

ÖZET : 

 

Bungartz tarafından özel tasarlanan AMONYUM NİTRAT pompaları

-Dizaynı BASİT

-YÜKSEK SEVİYEDE GERÇEK EMNİYETLİ

-ÇOK AZ  SUPERVİZYON ve BAKIM gerektiren pompalardır.

 

BUNGARTZ Amonyum Nitrat Pompaları EN YÜKSEK EMNİYETİ ve GÜVENİLİRLİK için üretilmektedir. İZLEME ve BAKIM Masrafları asgariye indirilerek sahibine toplam maliyet düşük olmaktadır

bottom of page